Aktualności

Główny cel Projektu…

Głównym celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. służący przeciwdziałaniu i ograniczeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Projekt zakłada realizację działań skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zgierza korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Leave a Reply

Skip to content