Aktualności

Warsztaty „Rola i funkcje rodziny”W dniach od 05.08.2019r do 09.08.2019r  uczestnicy projektu  realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu pn. „DLA RODZINY”   współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020,  uczestniczyli w warsztatach grupowych na  temat  : „Rola i funkcje rodziny”.  Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom  projektu jak ważna jest rodzina w procesie  wychowania i kształtowania młodego pokolenia. Celem zajęć było również kształtowanie świadomości na temat postaw komunikacyjnych, rodzicielskich, umiejętności komunikowania się  wszystkich członków w rodzinie. Warsztaty  miały na celu kształtowanie świadomości na temat   rozpoznawania i nazywania emocji, zachowań agresywnych rodziców i dzieci,  odróżniania emocji od uczuć, wyrażanie uczuć i  potrzeb, zwłaszcza przez dzieci.

Na warsztatach uczestnicy projektu mieli zapewniony poczęstunek i obiad. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Przekazane treści, ćwiczenia warsztatowe, otrzymane  materiały będą  im bardzo przydatne i wykorzystywane  w dalszym   życiu. W dniu 09 sierpnia 2019r   w  uroczystym zakończeniu warsztatów  uczestniczyła Ewa Lesiak -Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,dziękując uczestnikom projektu za udział   w zajęciach, podkreślając ważność poruszanych tematów w życiu rodziny i życzyła  dalszych sukcesów i zaangażowania we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu.

Skip to content