Aktualności

Spotkanie Grupy wsparcia

W dniu  10.09.2020r  w ramach  projektu „DLA RODZINY”   realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu pn. współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020,  odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Spotkania  grupy wsparcia uczestników projektu odbywają  się raz w miesiącu. Uczestnicy mają możliwość  spotkania się, oderwania się  od codziennych obowiązków, wymiany doświadczeń i  wzajemnego wsparcia.   Tym razem spotkanie poświęcone było wspomnieniom z wyjazdu socjoterapeutycznego. Oglądanie zdjęć i wspominanie miejsc, takich  jak Park zamków miniaturowych  w Ogrodzieńcu, czy jedyna w Europie Pustynia Błędowska, na zawsze pozostaną w pamięci uczestników.

Skip to content