Aktualności

WARSZTATY RODZINNE /OKOLICZNOŚCIOWE W RAMACH PROJEKTU„DLA RODZINY” W CZASIE PANDEMII

W związku z trwającą pandemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19 i wprowadzonymi obostrzeniami, część form wsparcia w ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu pn. „DLA RODZINY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nie mogła być zrealizowana w sposób zaplanowany zgodnie z harmonogramem projektu. Zakaz zgromadzeń i zachowanie odpowiedniego dystansu uniemożliwiły zrealizowanie spotkań wszystkich uczestników projektu z okazji różnych świąt okolicznościowych. W związku z tym za zgodą Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, niemożliwe do zrealizowania w tradycyjny sposób formy wsparcia, zostały zaplanowane do realizacji w formie zdalnej. Uczestnicy projektu w dniu 30.03.2021r otrzymali paczki z pakietem materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji warsztatów. Natomiast poczęstunek, który miał być na tradycyjnym spotkaniu poczęstunkiem w formie zimnego bufetu, zamieniono na paczki żywnościowe, które wszyscy uczestnicy projektu otrzymali w dniu 01.04.2021r. Część uczestników projektu po otrzymaniu materiałów plastycznych zorganizowała w rodzinnym gronie warsztaty plastyczne z okazji Świąt Wielkanocnych. Dzieci miały ogromną radość przygotowując samodzielnie w domu w gronie najbliższej rodziny stroiki świąteczne, o czym świadczą przesłane od uczestników zdjęcia z rodzinnych warsztatów.
Aktualnie wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję spotkać się w przestrzeni Internetowej i zrealizować zaplanowane formy wsparcia.

Skip to content