Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie.

Regulamin Projektu i dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej (pliki DOCX):

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną indywidualnie w celu wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych i złożenia w Biurze Projektu: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77 pokój 7a, w godzinach pracy Biura projektu od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00  do 31.05.2019 r.

Po zakwalifikowaniu rodziny do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny wraz
z następującymi załącznikami:

  1. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
    1. oświadczenie uczestnika projektu;
    1. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
    1. upoważnienie do nieodpłatnego udostępnienia wizerunku w celach monitoringu i promocji projektu.
Skip to content