Aktualności

Rekrutacja do Projektu – zapraszamy!

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA. Informacji zasięgnąć można także bezpośrednio w Biurze Projektu.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopszgierz.pl. lub umówić się na rozmowę rekrutacyjną indywidualnie w celu wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych i złożenia w Biurze Projektu: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 77 pokój 7a, w godzinach pracy Biura projektu  od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00  do 31.05.2019 r.

Leave a Reply

Skip to content